Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta

Stowarzyszenie na rzecz Efektywnoci - ETA zostało włączone do Projektu pt. "Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta" koordynowanego przez:  

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem:

Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Energii.

Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta to unikalny w skali światowej program systemowego upowszechnienia wdrożeń z zakresu Smart City na bazie cyfrowej, publicznej platformy interaktywnej komunikacji społecznej. Program Polskie Inteligentne Miasto to praktyczna realizacja wizji Smart City i jego wpływu na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz pobudzenie ich aktywności gospodarczej i społecznej. Zastosowanie Standardów Polskiego Inteligentnego Miasta umożliwia integrowanie obecnych i przyszłych rozwiązań, ich ciągły rozwój i monitoring z wykorzystaniem potencjału naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska akademickiego

https://kezo.pl/konferencja-standardy-polskiego-inteligentnego-miasta/