Spotkanie w zakresie Strategii Zarządzania Transformacją Obszaru Węglowego na pograniczu polsko-saksońskim

W dniu 27 listopada z udziałem lokalnych liderów, ekspertów, przedstawicieli samorządów powiatu zgorzeleckiego, odbędzie się kolejne spotkanie strategiczne dot. kierunków transfrmacji energetycznej regionu.

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego realizuje dla Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego projekt Strategii, która docelowo uwzględni także projekty kreowane przez lokalnych liderów jak m.in.:

  • Łużycki Zielony Ład
  • Green Reach Deal
  • Koncepcję zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii źródłami OZE na potrzeby transformacji regionu
  • Program Transformacji Kompleksu Turów