Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 28 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  nasze Stowarzyszenie zostało oficjalnie włączone do współpracy  
w zakresie zagadnień dot. efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, podczas organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IHAR oraz Polish Patato Federation - XXVI Krajowych Dni Ziemniaka.

PATRONAT HONOROWY:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KDZ - to ogólnopolskie wydarzenie organizowane od 26 lat, o charakterze wystawowo – targowo, szkoleniowym, które odbędzie się 23-25 sierpnia 2019 r. w Nidzicy i kierowane jest do przedstawicieli firm sektora rolno-spożywczego,  przedstawicieli producentów rolnych oraz konsumentów.
Oprócz oferty wystawienniczej, organizatorzy przygotowują merytoryczne wydarzenia towarzyszące dotyczące.

Nasza organizacja została zaangażowane w zagadnienia dot. Zrównoważonej gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich tj:

  • Zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
  • Zarządzania kosztami w rolnictwie i przetwórstwie - doradztwo energetyczne

W trakcie trwania całego wydarzenia będziemy przekonywać, że zwównoważone wykorzystanie alternatywnych źródeł energii może stymulować rozwój wsi i całego sektora rolnictwa. 

Krajowe Dni Ziemniaka

 

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, tabela i w budynku