Spotkanie w Elblągu "Spółdzielnie energetyczne – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej"

13 sierpnia odbyło się spotkanie w Elbląskim Parku Technologicznym z cyklu „Spółdzielnie energetyczne – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej”.

Główną ideą organizatorów było stworzenie płaszczyzny do debaty, wymiany poglądów o tworzeniu spółdzielni energetycznych, jako nowej formuły budowania wartości lokalnych w zakresie energetyki, a w tym przedstawienie korzyści dla społeczności lokalnych. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów lokalnych, jak również przedsiębiorców oraz rolników.

Wśród gości byli m.in.: Zygmunt Tucholski Wójt Gminy Elbląg, Grzegorz Kłoczko Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Elżbieta Gieda Dyrektor Departamentu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Dariusz Ostrowski Dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Krzysztof Gryko Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Spotkanie otwierała Pani Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego Urszula Małek. 

W prezentacji wzięli udział: dr Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej ds. zrównoważonego rozwoju Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego (Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH) oraz prezes firmy Sollare Piotr Figiel (Partner Technologiczny oraz współorganizator wydarzenia). W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, podczas której organizatorzy wydarzenia odpowiadali na wszystkie pojawiające się pytania ze strony uczestników.

Spotkanie było także ważnym elementem projektu badawczego, który realizuje Stowarzyszenie pod Patronatem Ministra Klimatu oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Spółdzielnie energetyczne – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej”. Spotkania o takim charakterze mają za zadanie wychodzić naprzeciw lokalnym potrzebom rozwojowym.