Spotkanie eksperckie w ramach "Strategii zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko - saksońskim" (Zgorzelec, Bogatynia)

Z Inicjatywy Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego w dniu 27 maja w Zgorzelcu oraz Bogatyni  odbyły się spotkania eksperckie ze środowiskami lokalnymi w ramach prac dot. "Strategii zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko - saksońskim".

Z przyjemnością informujemy, że "Strategia zarządzania transformacją" będzie opracowywana przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego we współpracy z panelem ekspertów Komitetu Transformacji, stroną spoeczną oraz interesariuszami lokalnymi.


Spotkanie w Bogatyni (na zdj. Wojciech Błasiak - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, Agnieszka Spirydowicz - koordynator Zklaster, Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego)

O Komitecie Transformacji Regionu Turoszowskiego:

Inicjatorem Komitetu jest Zarząd Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, a w skład Komitetu weszli: Artur Bieliński - Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Wojciech Błasiak – Burmistrz Bogatyni, Mirosław Fiedorowicz – Wicestarosta Powiat Zgorzeleckiego, Rafał Gronicz - Burmistrz Zgorzelca, Robert Łężny – Burmistrz Zawidowa, Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec, Ireneusz Owsik – Członek Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików, Mariusz Wieczorek - Burmistrz Węglińca, Jan Magda – Burmistrz Pieńska oraz Albert Gryszczuk – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju.

Rolą Komitetu jest działanie na rzecz zrównoważonej transformacji regionu węglowego,. Zgodnie z założeniami, Komitet służyć ma interesowi publicznemu, przede wszystkim, poprzez wzmacnianie działań służących tworzeniu dogodnych warunków dla zmian w regionach górniczych. Dzięki współpracy w ramach ZKlastra, będąc jego członkami, samorządy deklarują otwarcie się na nowe możliwości rozwojowe, transformację systemu energetycznego oraz transfer ekologicznych innowacji. Jednym z najważniejszych zadań, do których powołany został Komitet, jest koordynowanie pozyskiwania i wykorzystywanie funduszy przeznaczonych na cele związane z transformacją obszaru węglowego.