Spotkanie eksperckie Stowarzyszenia im. Prof Żmijewskiego z kierownictwem Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

Spotkanie eksperckie - Rzeszów

         

W dniu 9 lutego przedstawiciele Stowarzyszenia - Pan Rafał Czaja - Prezes Zarządu oraz Pan dr Grzegorz Maśloch - Dyr. Programowy, omawiali kluczowe obszary i wyzwania w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej regionu, obejmując zarówno kwestie środowiskowe, ekonomiczne oraz społeczne. Kluczowym elementem dyskusji była rola samorządu terytorialnego jako lidera i moderatora transformacji oraz rola mieszkańców, którzy będą mogli współtworzyć mocne filary energetyki obywatelskiej. Niezwykle ważny głos w zakresie regionalnych potrzeb środowiskowych i energetycznych zabrał Pan Dyrektor Andrzej Kulig - Dep. Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Koordynatora do spraw Środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Konkluzją spotkania było wypracowanie skutecznych kroków w ramach długofalowej współpracy na rzecz wsparcia strategicznego samorządów województwa oraz ich mieszkańców w procesie transformacji. W ramach współpracy strony dążyć będą do likwidacji istniejących barier, wypracowania i wdrożenia dobrych praktyk oraz mobilizację dostępnych środków publicznych i prywatnych ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza i zrównoważony proces lokalnej transformacji energetycznej. Kluczowym celem transformacji z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego jest poprawa jakości powietrza.