Spotkanie ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - Przygotowanie Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla powiatu zgorzeleckiego

W dniu 20 stycznia we współpracy z Dolnosląskim Urzędem Marszałkowskim, Komitetem Transformacji Regionu Turoszowskiego, lokalnymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz lokalnymi liderami (m.in. ZKlaster) odbyło się niezwykle ważne dla przyszłości regionu spotkanie dot. Funduszu Sprawieldiwej Transformacji.

Spotkanie rozpoczął Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Grzegorz Macko.

W ramach poszczególnych wystąpień merytorycznych wzięli udział: 

 • Justyna Lasak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
 • Rafał Gronicz – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, Burmistrz Miasta Zgorzelec
 • Agnieszka Spirydowicz – Koordynator Regionalny Planu Sprawiedliwej Transformacji
 • Albert Gryszczuk – Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii, Koordynator Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej 
 • Małgorzata Sokołowska – Przewodnicząca Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego
 • Rafał Czaja - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego

Prezentację z zakresu prowadzonych prac merytorycznych nad "Strategią zarządzania transformacją obszaru węglowego na pograniczu polsko-saksońskim" w ramach projektu transgranicznego „TRANSITION” przeprowadził w imieniu Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego, Rafał Czaja – Prezes Stowarzyszenia.

Wśrod omawianych obszarów podczas spotkania i części dyskusujnej znazazły się poniższe kwestie:

 • Zagłębie Turoszowskie w Regionalnym Planie Sprawiedliwej Transformacji
 • Omówienie podjętych aktywności i działań jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu zgorzeleckiego zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej:
 • Omówienie działań dot. transformacji regionu prowadzonych w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego przy współpracy ze Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych:
 • Informacja o utworzeniu spójnego projektu węzła transformacji - prezentacja Gospodarczego Planu Rozwoju Łużyckiego Regionu Transformacji, projekt „Green Rich Deal”
 • Przedstawienie analizy możliwości zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii źródłami OZE na potrzeby transformacji regionu.