Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej i element budowania społeczno-gospodarczej konkurencyjności rolnictwa i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt pt.

„Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej i element budowania  społeczno-gospodarczej konkurencyjności rolnictwa i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”,

uzyskał patronat honorowy Ministra Klimatu Michała Kurtyki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

                                   

Celem projektu będzie m.in. określenie społeczno-gospodarczych uwarunkowań tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce, zdiagnozowanie ewentualnych „wąskich gardeł”, które mogą wystąpić w procesie tworzenia spółdzielni energetycznych, a przede wszystkim przybliżenie korzyści dla społeczności lokalnych!

Projekt kierowany będzie do:

  • gmin wiejskich
  • miejsko-wiejskich
  • rolników
  • przedsiębiorców

z wymienionych powyżej terenów w Polsce. 

Dotychczasowe doświadczenia krajów UE pokazują, że rozwój energetyki zmierza w kierunku decentralizacji jej wytwarzania i realizacji inwestycji, które mają na celu zabezpieczenie energetycznych potrzeb społeczności lokalnych. Dostrzeżono także w tych krajach, że konieczne jest przenoszenie korzyści (transformacja) z wytwarzania i dystrybucji energii (m.in. finansowych, bezpieczeństwa dostaw energii) z poziomu centralnego na poziom lokalny. Przez „poziom lokalny” mamy na myśli także aktywne uczestnictwo społeczności i współpracę (przedsiębiorcy, rolnicy, samorząd, konsumenci).  

Zadaniem spółdzielni energetycznych jest produkcja energii w ośrodkach rozproszonych i konsumpcja tej energii na własne potrzeby spółdzielców, mieszkańców, rolników czy przedsiębiorstw reprezentujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Jak wykazała praktyka gospodarcza, w wielu regionach UE, w których powstały spółdzielnie energetyczne, w istotny sposób przyczyniły się one do wzrostu zamożności społeczności lokalnych i poprawy jakości życia.

Więcej informacji i szczegółów uzyskacie Państwo pod adresem mailowym Stowarzyszenia: 

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY LOKALNYCH LIDERÓW i SAMORZĄDY