Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej i element budowania konkurencyjności społeczno-gospodarczej

 

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt pt.

„Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej i element budowania  społeczno-gospodarczej konkurencyjności rolnictwa i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”,

uzyskał patronat honorowy Ministra Klimatu Michała Kurtyki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

                                   

Zespół:
  • dr Grzegorz Maśloch – Kierownik Projektu (Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego/Katedra ekonomiki i finansów samorządu terytorialnego SGH w Warszawie)
  • prof. dr hab. Zbigniew Grzymała – Koordynator ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (Katedra ekonomiki i finansów samorządu terytorialnego SGH w Warszawie)
  • mgr Rafał Czaja – Koordynator ds. współpracy z administracją publiczną (Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego)
  • dr Henryk Wojtaszek – Koordynator ds. komunikacji i promocji (Katedra Zarządzania ASzWoj w Warszawie
 
Projekt realizowany wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, a jego celem określenie społeczno-gospodarczych uwarunkowań tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce oraz zdiagnozowanie „wąskich gardeł” które mogą wystąpić w procesie tworzenia spółdzielni energetycznych. Niezbędnym elementem będzie zbadanie oczekiwań i regionalnego potencjału oraz gotowość samorządów gminnych do partycypacji organizacyjnej i promocyjnej w procesie powstawania na ich terenie spółdzielni energetycznych.
 
W celu zrealizowania badania, autorzy wykorzystają szeroki wachlarz metod i technik badawczych. Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w zadania Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Riozwoju Wsi, w obszarze zrównoważonego rozwoju.
 
Rozwój energetyki rozporoszonej z udziałem społeczności lokalnych  daje nie tylko możliwość dodatkowych źródeł dochodu dla gospodarstw domowych, ale może wspierać politykę w zakresie planowania przestrzennego