SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE JAKO NOWY PODMIOT NA LOKALNYM RYNKU ENERGII – SZANSA ROZWOJU DLA GMIN I ICH SPOŁECZNOŚCI (Z cyklu "Odnawialne Źródła Energii na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich")

Prezentujemy Państwu artykuł z cyklu: "Odnawialne Źródła Energii na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich". Material ukazał sie na łamach "Poradnika Samorządowego - Gospodarz", opracowany przez dr Grzegorza Maślocha - Członka Rady Programowej Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego (Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH) oraz mgr Rafała Czaję  - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego

"Zmiana paradygmatu w energetyce światowej oznacza stopniowe odejście od energetyki zcentralizowanej w stronę energetyki rozproszonej, wykorzystującej małe jednostki wytwórcze, będące często własnością społeczności lokalnych czy indywidualnych podmiotów oraz przez nie zarządzane. Na obecnym etapie transformacji energetycznej Polski i kierunkach związanych z tzw. Green Deal, istotnym staje się znalezienie rozwiązań organizacyjnych i prawnych, umożliwiających odejście od energetyki będącej domeną państwa i reprezentowanej przez koncerny czy grupy energetyczne, na rzecz rozwiązań lokalnych. Rozwiązania te muszą umożliwiać zarówno wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych, ludzkich i kapitałowych i zabezpieczanie potrzeby społeczności na które oddziaływają".

Artukuł w pełnej wersji (wydanie papierowe lub wersja PDF) przekażemy zainteresowanym podmiotom.

Prosimy o kontakt z nami:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl