Spółdzielnia energetyczna w Serocku - krok w stronę wspólnoty samodzielnej energetycznie

W dniu 13 lipca gościliśmy na Sali Widowiskowej w Serocku, podczas spotkania poświęconego dyskusji o perspektywach założenia pierwszej w Mieście i Gminie Serock spółdzielni energetycznej z udziałem lokalnej społeczności. 
 
Po stronie panelistów udział w dyskusjach wzięli:
  • Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock
  • Jakub Szymański - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju, Miasta i Gminy Serock
  • Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
  • dr Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej ds. zrówniowazonego rozwoju Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego (Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH)
 
 
 
Spotkanie było okazją do nakreślenia scenariuszy powstania i funkcjonowania spółdzielni, korzyści jakie może ona dać zarówno indywidualnym członkom, jak i całej społeczności gminnej, wśród których na pierwsze miejsce wysuwały się koszty (rozwiązania indywidualne czy społdzielcze w kontekście fotowoltaiki). Spotkanie stało się również przestrzenią do merytorycznej dyskusji podczas której staraliśmy się znaleźć odpowiedź na wszystkie pojawiające się pytania (techniczne, ekonomiczne, społeczne), ze strony  uczestników.
Spotkanie było także ważnym elementem projektu badawczego, który realizuje nasze Stowarzyszenie pod Patronatem Ministra Klimatu oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Tak doskonały odbiór spotkania po stronie uczestników,  jest dowodem, że podjęta przez nas inicjatywa wpisuje sie w pełni w lokalne potrzeby rozwojowe.