Spółdzielnia Energetyczna - Badanie ankietowe dla samorządów

                                                                                                                                     Włodarze Gmin Wiejskich i Miejsko-wiejskich

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się do Was – lokalnych liderów i odpowiedzialnych Włodarzy Gmin z propozycją udziału w badaniu dot. „Spółdzielni Energetycznych” i oczekiwanej/możliwej roli JST w aktywizacji tworzenia lokalnych inicjatyw energetycznych z udziałem Państwa lokalnej społeczności.

Uzyskane dzięki Państwa zaangażowaniu informacje będą m.in. kluczowym elementem rekomendowania odpowiednich kierunków zmian z uwzględnieniem adekwatnych środków wsparcia dla JST, celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej.

Projekt realizowany jest od czerwca 2020 r. pod Patronatem Honorowym:

                                 

Celem projektu jest określenie społeczno-gospodarczych uwarunkowań tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce oraz zdiagnozowanie „wąskich gardeł”, które mogą wystąpić w procesie tworzenia spółdzielni energetycznych. Niezbędnym elementem projektu jest zbadanie oczekiwań, regionalnego potencjału oraz gotowości samorządów gminnych do partycypacji organizacyjnej i promocyjnej w procesie powstawania:

● Spółdzielni energetycznych (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw);

● Lokalnych obywatelskich społeczności energetycznych (Dyrektywa EMD) czy społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej (Dyrektywa RED II).

Ankieta składa się z 26 krótkich pytań dostępnych

O odpowiedzi prosimy do dnia 20 listopada do godz. 14.30

TUTAJ