Słowa prof. Żmijewskiego sprzed 24 lat, nadal aktualne - Prof. Robert Gwiazdowski o potrzebie inwestycji w sieci elektroenergetyczne

W dniu 1 lutego w programie Polsat News, gościem Red. Agnieszki Gozdyry był Prof. Robert Gwiazdowski, który odwołał się do potrzeby realizacji inwestycji w sieci elektroenergetyczne w Polsce, powołując się na słowa śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego sprzed... 24 lat...

Prof. Gwiazdowski w trakcie swojej wypowiedzi wskazał, że o potrzebach inwestycyjnych w sieci elektroenergetyczne wiemy nie od dzisiaj... Obecne głosy zarówno prosumentów  - utrudnienia w odbiorze energii z mikroinstalacji OZE, jak i deweloperów projektów OZE - brak warunków przyłączeniowych, potwierdzają tylko prawdziwość słów śp. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego sprzed 24 lat.

Przypomnijmy zatem jeszcze fragment artykułu z 2010 "Rozwój sieci elektroenergetycznych w Polsce w kontekście uregulowań pakietu klimatyczno-energetycznego",  Acta Energetica Power Engineering Quarterly 3
Authors:
Krzysztof Żmijewski
Maciej M. Sokołowski

Abstract:

Sieci elektroenergetyczne są niezastąpionym ogniwem każdego systemu elektroenergetycznego. Niczym klamra spinają system i pozwalają na realizację jego podstawowego zadania – zasilania gospodarki kraju w energię elektryczną. Na początku XXI w. nic nie wskazuje na to, aby udział energii elektrycznej w bilansach energetycznych spadał, to samo dotyczy potrzeb funkcjonowania sieci elektroenergetycznych. Nie wyklucza to oczywiście prowadzenia prac nad nowymi źródłami energii, czy doskonalenia procesów użytkowania energii elektrycznej lub jej magazynowania i transportowania. Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się na przełomie XIX i XX w., zapoczątkowała postęp cywilizacyjny związany ze wzrostem wykorzystania urządzeń zasilanych energią elektryczną, spowodowało to konieczność ciągłej rozbudowy systemów elektroenergetycznych. Działania te skorelowane były z wymaganiami i potrzebami społecznymi oraz gospodarczymi. W XXI w. rozbudowa systemów elektroenergetycznych wciąż jest koniecznością – z tym, że rozbudowa ta nabiera nieco innego znaczenia. Chodzi tu przede wszystkim o wewnętrzny i zewnętrzny aspekt rozbudowy systemów elektroenergetycznych, do których to pojęć autorzy odniosą się w dalszej części publikacji. Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez autorów opracowania będą uregulowania pakietu klimatyczno-energetycznego oraz polskie warunkowania i działania w kontekście tych uregulowań. W dalszej części publikacji autorzy odniosą się do tego, jak przekładają się one na obszar inwestycji sieciowych w Polsce, wskazując również problemy i bariery rozwoju sieci oraz rozwiązania i koncepcje intensyfikacji działań w tym obszarze.

Pełny tekst do pobrania TUTAJ