Ślad węglowy w organizacji

W ramach naszych aktywności w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej, wspólnie z naszym Partnerem, spółką BGEC, uruchamiamy eksperckie centrum kompetencji dot. Śladu Węglowego (Przemysł, Rolnictwo).

https://carbon.bgec.pl/

W ramach naszych działań statutowych, udostępniamy Państwu materiał wskazujący na najważniejsze obszary w zakresie obowiązku ujawniania informacji niefinansowych, w tym o emisji gazów cieplarnianych. Materiał opracowany został przez ekspertów: 

  • mgr inż. Jakub Włodarczyk – ekspert Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, Dyrektor BGEC Sp. z o.o.
  • inż. Luiza Matusik - ekspert BGEC Sp. z o.o.

pełna treść arytkułu

kontakt: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl, biuro@bgec.pl