Reforma Białych Certyfikatów

Z uwagi na prowadzone prace dotyczące kierunków „Reformy Białych Certyfikatów", z zaangażowaniem naszych ekspertów na rzecz:

wspierając proces optymalnych zmian systemowych w zakresie efektywności energetycznej w Polsce (system Białych Certyfikatów) w kontekście  zrównoważonej transformacji energetycznej, kierujemy do Państwa trzy poniższe pytania:

  • Jak Państwo oceniają obecny stan prawny dotyczący świadectw efektywności energetycznej? 
  • Jakie ewentualne zmiany by Państwo postulowali usprawniające Państwu korzystania z systemu białych certyfikatów? 
  • Czy widzą Państwo potrzebę reformy systemu białych certyfikatów poprzez m.in.: wprowadzenie do porządku prawnego środków alternatywnych? 

Udzielone odpowiedzi umożliwią jeszcze lepsze opracowanie materiału eksperckiego wynikającego wprost z potrzeb beneficjentów, unikając wyłącznie naukowego podejscia.

Odpowiedzi prosimy skierować mailowo do nas do dnia 10 lutego na adres:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

w tytule „Reforma Białych Certyfikatów”