Raport Specjalny: Wpływ koronawirusa na EU ETS

Przekazujemy Państwu krótki opis potencjalnego wpływu Covid 19 na rynek EU ETS. Materiał opracowany przez zespół analityków z Londynu (REDSHAW), aby spróbować wyjaśnić potencjalny wpływ pandemii na EU ETS (ceny). 

Odpowiadają oni na trzy pytania:

Jak niskie mogą być ceny EUA?
Jak długo utrzymają się te niskie ceny?
Czy ceny EUA wzrosną?

Obecnie uważają, że:

Do czasu, gdy wskaźnik zakażeń COVID-19 osiągnie szczyt w Europie (szacunkowo za około dwa miesiące), możemy spodziewać się osłabienia ceny EUA, przy utrzymaniu się cen w granicach między 15 a 20 EUR - z większym prawdopodobieństwem dalszego spadku cen niż ich wzrostu (w zależności od zmian) .

Spodziewają się spowolnienia gospodarczego w Europie, które potrwa przynajmniej sześć miesięcy, a którego skutki będą najbardziej odczuwalne na początku tego okresu. Później jednak, po powrocie do okresu stabilizacji gospodarczej i stale obecnym mechanizmie MSR mającym na celu redukcję nadwyżek podaży uprawnień do emisji, oczekujemy, że ceny EUA wzrosną pod koniec roku i powrócą do poziomów powyżej 20 EUR.

Podsumowując, w nadchodzących tygodniach mogą nastąpić dalsze spadki cen EUA, w wyniku wpływu pandemii na łańcuchy dostaw i dalszy spadek zużycia energii. Jednak wpływ na EU ETS będzie, w oparciu o ich obecny stan wiedzy, ograniczony, ponieważ redukcja emisji z przemysłu nie wystarczy, aby zrównoważyć działanie MSR w 2021 r.

4-stronicowe opracowanie (w jęz. angielskim) w załączeniu.

/sites/default/files/images/covid-19_eu_ets.pdf