Rafał Czaja oraz Grzegorz Maśloch w gronie ekspertów Projektu Komisji Europejskiej - The Rural Energy Community Hub

Z inicjatywy Komisji Europejskiej powstaje grono eksperckie, którego celem jest wsparcie powstawania społeczności energetycznych w Europie - The Rural Energy Community Hub

Z przyjemnością informujemy, że w gronie ekspertów z Polski zostali zakwalifikowani trzej eksperci w tym nasi przedstawiciele:

mgr. Rafał Czaja oraz dr inż. Grzegorz Maśloch

Centrum eksperckie na rzecz społeczności energetycznych jest inicjatywą realizowaną w imieniu Komisji Europejskiej, której misją jest umożliwienie rozwoju działań w zakresie społeczności energetycznych na europejskich obszarach wiejskich.

Kluczowe zadania to wspieranie inicjatyw i projektów społeczności wiejskich na rzecz transformacji energetycznej, identyfikacja i dostarczanie najlepszych praktyk, zapewnienie pomocy technicznej wybranym wiejskim społecznościom energetycznym
oraz tworzenie sieci kontaktów z lokalnymi interesariuszami.

Centrum  będzie współpracować z unijną siecią Porozumienia Burmistrzów, Europejską Siecią na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Inicjatywą UE jaką jest Repozytorium Wspólnot Energetycznych (Energy Community Repository).