PSE będą zarządzać i administrować centralnym systemem informacji rynku energii, na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego

Prezentujemy Państwu materiał ekspercki pt. "Digitalizacja rynku energii elektrycznej", opracowany przez Lesława Winiarskiego - zastępcę dyrektora Biura Pomiarów Energii, kierownika Projektu Operator Informacji Rynku Energii PSE S.A.

"Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo energetyczne z dnia 20.05.2021 r.1 (dalej: Pe), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. będą pełnić rolę operatora informacji rynku energii (dalej: OIRE), czyli „podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie i administrowanie centralnym systemem informacji rynku energii oraz przetwarzanie zgromadzonych w nim informacji na potrzeby realizacji procesów rynku energii”. Centralny system informacji rynku energii (dalej: CSIRE) to „system informacyjny służący do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego”. 

pełna treść artykułu