Przy zaangażowaniu merytorycznym Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego dyskutowano o racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska

W dniu 19 marca w Auli Szkoły Głównej Handlowej odbyła się konferencja naukowa "Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń"
Konferencja zainicjowana przez zarząd Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego oraz Dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH Prof. Ryszarda Bartkowiaka.
 
Tym samym Partnerem Merytorycznym i Organizacyjnym było:
 
 
 
 
Wśród zagadnień wypracowywanych przez Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego znalazły się m.in:
  • Współczesne wyzwania dla miast i terenów wiejskich (prof. Ryszard Bartkowiak)
  • Sieci elektroenergetyczne a odnawialne źródła energii (mgr. Rafał Czaja)
  • Wpływ zmian klimatu na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski (prof. Beata Fornal-Pieniak)
  • Społeczno- gospodarcze następstwa rozwoju zielonej energetyki (dr Krzysztof Księżopolski)
  • Transformacja sektorów gospodarki w kierunku ochrony klimatu szansą na zwiększenie ich efektywności, na budowanie samowystarczalności energetycznej i szansą wzrostu potencjału gospodarczego kraju (dr Tadeusz Bąk)
  • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju energetyki obywatelskiej (dr Grzegorz Maśloch)


fot. Stowarzyszenie im. Prof. Żmijewskiego

Rada Konferencji:

Prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak SGH – przewodniczący

mgr Rafał Czaja, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego
mgr Jerzy Myszkowski, Green Door
Dr inż.Tadeusz Bąk, AGH
Prof. dr hab. Anna Dąbrowska, SGH
Prof. SGGW, dr hab. inż. Beata Fornal-Pieniak, SGGW
Prof. SGGW, dr hab. Marcin Gołębiewski, SGGW
Dr Joanna Karwowska, SGH
Dr Krzysztof Księżopolski, SGH
Prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, SGGW
Prof. IOPIB, dr hab. Zbigniew Kołtowski, IOPIB 
Dr Grzegorz Maśloch, SGH
Prof. dr hab. Zbigniew Polański, SGH
Prof. SGH, dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, SGH
mgr Małgorzata Wojakowska-Żeglińska