Promocja zasad efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju OZE w polskim rolnictwie

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego, Polska Federacja Ziemniaka wraz z Partnerem firmą BGEC Sp. z o.o. podejmują współpracę polegającą na promocji zasad efektywności energetycznej i rozwoju OZE w polskim rolnictwie.

Stowarzyszenie i BGEC zadeklarowały pełne wsparcie eksperckie w zakresie nadchodzących wyzwań w sekrorze oraz prowadzenie na rzecz przedsiębiorców związanych z Polską Federacją Ziemniaka i organizacjami współpracujacymi dzialań informacyjnych informacyjnych mających na celu ułatwienie osiągania korzyści ekonomicznych i środowiskowych z nadchodzącej transformacji energetycznej na obszarach wiejskich.

Jak podkreślili zgodnie Prezes Polskiej Federacji Ziemniaka – Tomasz Bieńkowski oraz Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego – Rafał Czaja, w dobie zmian systemowych zachodzących w wytwarzaniu energii elektrycznej (eksploatacja paliw kopalnych łączy się z poważnym zagrożeniem dla środowiska, a przede wszystkim prowadzi do wyczerpania tych zasobów), potrzeba usprawnienia wydajności energetycznej w rolnictwie musi stać się ważnym elementem polityki i wsparcia eksperckiego. W coraz większym stopniu konsumenci, będą oczekiwać, aby produkty dostarczane przez polskie rolnictwo w minimalnym stopniu wpływały na nasze środowisko. Poprzez wspólną inicjatywę włączamy się w praktyczny wymiar działań na rzecz wspierania zrównoważonych rozwiązań w polskim rolnictwie.