Projekty zrealizowane

Debaty i konferencje publiczne poświęcone zagadnieniom z obszaru nowoczesnej gospodarki
(energetyka, innowacje, przemysł, budownictwo)

Cykl wydarzeń publicznych realizowany w latach 2006 – 2017 we współpracy z liderami rynkowymi takimi jak:
PGE SA, Tauron SA, PSE SA, ENEA SA, PGNiG SA, BASF, ABB, GE, GASPOL, SAP, Doosan, Polimex, Sefako, VEOLIA)

Mechanizmy systemowego wsparcia efektywności energetycznej w Polsce jako istotne narzędzie „nowej” Polityki Energetycznej
Projekt realizowany w roku 2017 we współpracy z:
Krajową Agencją Poszanowania Energii SA, Europejskim Instytutem Miedzi i Politechniką Warszawską

Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektroenergetycznych w procesie transformacji niskoemisyjnej w Polsce
projekt realizowany w roku 2016 we współpracy z
Akademią Górniczo Hutniczą i Europejskim Instytutem Miedzi

Biowegiel – polskie paliwo niskoemisyjne
projekt realizowany w roku 2015 we współpracy z
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich
projekt realizowany w latach 2013 – 2014 we z
Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej

Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji/Społeczna Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
projekt realizowany w latach 2009 – 2014 przy wsparciu statutowym Stowarzyszenia w zakresie logistycznym i koordynacji współpracy z ekspertami przez
Ministerstwo Gospodarki

Energetyka Prosumencka – możliwości wprowadzenia i korzyści dla odbiorcy końcowego
projekt realizowany w roku 2013 we współpracy z
Europejską Fundacją Klimatyczną

Akademia Młodej Polski
projekt realizowany w latach 2007 -2009 we współpracy z
Politechniką Warszawską oraz przedstawicieliami Parlanentu Europejskiego