Prezentacja, podsumowanie merytoryczne z Forum Transformacji Energetycznej