Powstał Kodeks Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej - zapraszamy do zapoznania się

W imieniu ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, który został opracowany z inicjatywy Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i sygnowany przez kluczowe podmioty działające w branży energetycznej w tym przez PSE SA.

Pełny Dokument