Powołanie Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków

Z przyjemnością informujemy, że Zarządzeniem Ministra Rozwoju, zostal powołany Zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków, jako organ pomocniczy Ministra.

W gronie ekspertów zaangażowany jest nasz ekspert i członek Rady Programowej - dr Grzegorz Maśloch.

Logo Ministerstwa - Ministerstwo Rozwoju - Portal Gov.pl

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • przedstawianie Ministrowi inicjatyw mających na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków;
 • rekomendowanie Ministrowi rozwiązań dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju;
 • proponowanie, w sposób optymalny ekonomicznie, społecznie i środowiskowo, kierunków rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem ograniczania i przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego;
 • analiza i rekomendowanie zmian prawa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, w tym:
 • szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego pod względem możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło,
 • warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;
 • dokonywanie analiz i ocen kierunków rozwoju raportów w obszarze efektywności energetycznej budynków oraz przykładów dobrych praktyk, w szczególności w zakresie:
 • sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej budynków, protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji oraz weryfikacji tych dokumentów,
 • krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii,
 • metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku,
 • prowadzenia kampanii informacyjnych w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków;
 • promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze efektywności energetycznej budynków z uczelniami oraz instytucjami i instytutami naukowymi lub badawczymi.