Posiedzenia Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem naszych przedstawicieli

Przedstawicielki Stowarzyszenia  im. prof. Żmijewskiego - Natalia Aleksiejuk oraz Katarzyna Brona uczestniczyły w posiedzeniach Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyły się w dniach 25 oraz 26 stycznia 2024 r.

Posiedzenie Komisji 25 stycznia dotyczyło planów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na X kadencję sejmową. Podczas posiedzenia Minister Czesław Siekierski oprócz przestawienia planów na obecną kadencję (m.in. zwiększenie wsparcia finansowego dla rolników, nowelizacja ustawy o dzierżawie dla rolników gospodarstw drobnych, założenie departamentu przetwórstwa i handlu w MRiRW), zwrócił uwagę na problemy polskiego rolnictwa i podkreślił potrzebę komunikacji pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha dostaw, zwłaszcza rolnikami.

Ostatni i jakże ważny obszar - współpraca z rolnikami, jest również elementem programu edukacyjnego "Energia Dla Wsi" energiadlawsi.pl. Program realizowany przez Stowarzyszenie od 20 stycznia 2021.