Porozumienie o współpracy z Centrum Badawczym PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

W dniu 8 listopada 2018 podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz Centrum Badawczym PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne, którego przedmiotem są wzajemne działania w obszarze nowoczesnej energetyki.

Przedstawiciele obu organizacji uzgodnili także, że Centrum Badawcze PAN - KEZO, obok m.in. ENEA SA czy JSW SA wspierać będzie działania Statutowe Stowarzyszenia mające na celu m.in. zwiększenie efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki,  odpowiedniego działania w zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski i jej regionów oraz wsparcia rozwoju nowoczesnej infrastruktury.