Porozumienie o współpracy Stowarzyszenia i Studenckiego Koła Naukowego Energetyki SGH

Po niewątpliwym sukcesie merytorycznym i organizacyjnym wydarzenia pt. "Energy Week 2021", zrealizowanym w dniach 24-28 maja 2021, którego Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego było Patronem Honorowym oraz wspierało organizacyjnie i merytorycznie SKNE, podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy. 

W dniu 15 czerwca, Rafał Czaja oraz Ewa Węglarz, ze strony Stowarzyszenia oraz Mateusz Czerko i Olivier Kucharski ze strony SKNE podpisali Porozumienie o współpracy.

Stowarzyszenie w ramach swoich aktywności i prac projektowych w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej, a w tym m.in. promocji odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, rozwoju energetyki obywatelskiej, promocji efektywności energetycznej czy wdrażania efektywnych systemów ciepłowniczych, będzie aktywnie włączało członków koła, aby tym samym ułatwiać młodym ludziom zrozumienie procesów transformacji i wesprzeć ich przygotowanie do aktywności w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.

o SKNE

Studenckie Koło Naukowe Energetyki SGH jest organizacją zrzeszającą osoby, których zainteresowania związane są z szeroko pojętą branżą energetyczną. Koło skupia wokół siebie studentów zarówno Szkoły Głównej Handlowej, jak również Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. SKN Energetyki powstało w 2011 roku w Warszawie przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Skład całej organizacji to obecnie 51 osób.

http://www.skne.pl/