Poprzyj zieloną energię, oddychaj czystym powietrzem - www.popieramoze.pl

W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia na rzecz Efektywności - ETA, zachęcamy  do zapoznania się i złożenia podpisu pod petycją pt. Poprzyj zieloną energię, oddychaj czystym powietrzem”

która dostępna jest pod adresem: http://popieramoze.pl/

Celem inicjatywy, której jednym z sygnatariuszy jest nasze Stowarzyszenie, obok innych czołowych organizacji działających na rzecz rozwoju nowoczesnej energetyki, jest wyrażenie poparcia dla rozwoju OZE w Polsce
 i zaapelowanie do Posłów oraz Senatorów o głosowanie za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 26 marca trafił do Sejmu RP.