Polska Wystawa Gospodarcza

Szanowni Państwo,

Jako wyróżnienie naszej wieloletniej aktywności w obszarze nowoczesnej i efektywnej gospodarki oraz współpracy zarówno z przedsiębiorstwami jak i środowiskiem naukowym, zostaliśmy zaproszeni do włączenia się do projetu pn "Polska Wystwa Gospodarcza".

Organizatorem tego projektu wystawienniczego jest Kancelaria Prezydenta RP, a jego celem jest m.in. prezentacja dorobku polskich firm poprzez prezentację ich kluczowych produktów.

Z uwagi na skalę projektu i jego wyjątkowy charakter powołana została Kapituła składająca się z przedstawicieli świata nauki, mediów oraz instytucji publicznych i sektora pozarządowego, a jej głównym zadaniem będzie wyłonienie Wystawców, których sylwetki i osiągnięcia zostaną zaprezentowane podczas PWG. Główną odsłonę wystawy będzie można zobaczyć na błoniach PGE Narodowego w Warszawie w połowie 2019 roku.

Nasze Stowarzyszenie zostało m.in. włączone do grona instytucji, które wytypują i zgłoszą najlepsze polskie podmioty gospodarcze oraz ich innowacyjne produkty przyczyniające się do rozwoju gospodarki. 

Z uwagi na powyższe, zwrcamy się z propozycją do naszych członków, sympatyków oraz firm współpracujących nie tylko o zainteresowanie się tą inicjatywą, a  także przesyłanie do nas Waszych propozycji podmiotów (Nazwa firmy/strona www), których innowacyjne produkty przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki na adres: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl, do dnia 5 marca 2019.

więcej informacji o projekcie na stronie: https://pwg.prezydent.pl/

serdecznie pozdrawiam

Rafał Czaja - Prezes Zarządu