Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP2040) – Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska

Zdaniem ekspertów współpracujących ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego doświadczenie zdobyte z dotychczasowych implementacji Polityk Energetycznych wskazuje, że:

  • wymaga ona wiarygodnych założeń, na które składają się: ocena stanu początkowego (jak jest) oraz prognoza zmian warunków zewnętrznych niezależnych od rządu (jak może być); bez nich nie ma ona sensu;
  • musi proponować możliwe do osiągnięcia, mierzalne i osadzone w czasie cele (stopień realizacji potrzeb); inaczej nie ma żadnej wartości;
  • powinna prezentować narzędzia, za pomocą których jej cele będą realizowane; w szczególności dotyczy to nowych narzędzi – prawnych, finansowych, podatkowych – bez nich nie może być zrealizowana;
  • powinna zawierać mechanizmy monitorowania i kontroli stopnia realizacji celów, bo bez tego nie może być korygowana, co może być niezwykle niebezpieczne.

Więcej na portalu Leonardo-Energy