Poland and the challenge of the enegy transition - Building a partnership with Italy.

W dniu 2 grudnia z inicjatywy Ambasadora Włoch, JE Aldo Amati, pierwszego Sekretarza Ambasady Włoch w Polsce Pana Simone Balzani oraz z zaangażowaniem Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego odbyło się wyjątkowe wydarzenie (on-line webinar).

„Poland and the challenge of the enegy transition". Building a partnership with Italy

Panelistą wydarzenia ze strony Stowarzyszenia był Rafał Czaja - Prezes Zarządu

W wydarzeniu udział wzięli m.in.

  • Aldo Amati, Ambasador Włoch w Polsce
  • Manlio Di Stefano, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch
  • Piotr Naimski, Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
  • Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • Gilberto Dialuce, Dyrektor Generalny ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa Ministerstwa Rozwoju