Pełne podsumowanie Forum Transformacji Energetycznej w dniu 31 lipca