Opinia Stowarzyszenia w ramach konsultacji projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu wysokosprawnej kogeneracji

W dniu 25 kweitnia Ministerstwo Energii uruchomiło proces konsultacji projektów rozporządzeń do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,  które były prowadzone do dnia 10 maja 2019 r.

Jako organizacja powołana przez prof. Krzysztofa Żmijewskiego, m.in. do realizacji zadań w zakresie promocji efektywnej gospodarki, bierzemy aktywny udział w procesach konsultacji prowadzonych przez administarcję rzadową. dot. m.in. sektora ciepłowniczego, dlatego złozyliśmy nasze uwagi w tym procesie. Uwagi te w zasadzie odnoszą się do dwóch kwestii:

  • nieprawidłowego sposobu określania sprawności 
  • nieprawidłowego określenia ceny referencyjnej energii z kogeneracji gazowej