Opinia Stowarzyszenia dot. Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Przedstawiamy opinię  Stowarzyszenia dot. projektu Polityki Energetycznej Polski 2040, którą skierowaliśmy w ramach konsultacji publicznych do Ministerstwa Energii. 

W opinii wskazaliśmy jakimi elementami (na bazie dotychczasowych implementacji Polityk Energetycznych) powinna się cechować PEP, a także odnieśliśmy się do obszarów dot. infrastruktury sieciowej, energetyki małoskalowej, magazynowania energii oraz oczywiście efektywności energetycznej.

Mamy, nadzieję że nasza opinia przyjęta zostanie jako konstruktywny głos w pracach nad ostatecznym kształtem dokumentu PEP 2040.

tutaj