Odpowiedz Ministerstwa Rozwoju na list skierowany przez nasze Stowarzyszenie do Pani Premier Jadwigi Emilewicz w zakresie efektywności energetycznej budynków i środków "Recovery Plan"

Z przyjemnością informujemy, że postulaty jakie zostały przedstawione przez nasze Stowarzyszenie w liście skierowanym do Pani Premier Jadwigi Emilewicz, Ministra Rozwoju, znalazły pełne zrozumienie i podkreślono słuszność naszego szerszego podejscia do kwestii efektywności energetycznej w budynkach.

Jednocześnie podkreślono, że obecnie działania i polityki w zakresie poprawy efektywności energetycznej są jednym z priorytetowych zadań w obrębie budynków, przed którym stoją wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

 

Treść odpowiedzi Pana Krzysztofa Mazura Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.