Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności (Spotkanie w AGROSAD)

W dniu 19 maja w ramach działań dot. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności”, odbyło się kolejne spotkanie we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, dot. korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich przez rolników.
 
Podczas spotkania wskazywano rolę OZE w budowaniu przewag konkurencyjnych gospodarstw rolnych., podkreślając że produkcja energii ze źródeł odnawialnych prowadzi m.in. do:

  • zróżnicowania dostępnych źródeł energii dla rolników,
  • polepszania stabilności dostaw energii na obszarach wiejskich i w gospodarstwach rolnych,
  • poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Wśród szans na rzecz rolnictwa omówiono takie aspekty jak:
 
poprawę efektywności pracy w gospodarstwie rolnym i przedsiebiorstwie konfekcjonowania warzyw,
stabilizację cen i wielkości produkcji rolniczej,
wzrost dochodów rolników w wyniku rosnącego popytu na ekologiczną/zieloną żywność i czystą energii,
optymalne wykorzystanie czynników produkcji.
 
 
AGROSAD - Produkcja i konfekcjonowanie warzyw.. Rafał Czaja - Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
 
Ważnym elementem aktualnych rozmów była budząca się świadomość w sektorze, a tym samym poszukiwania innowacyjnych rozwiązań (m.in. energetyka słoneczna, wiatrowa, kogeneracja), dodatkowo w kontekście "komfortu energetycznego", który cały czas znacznie odbiega od poziomów istniejących w miastach. Gospodarz spotkania - AGROSAD. 

Dzialania realizowane w ramach inicjatywy pt. "Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności"