Odnawialne Źródła Energii i wspólnoty energetyczne na obszarach wiejskich

W dniu 10 lutego w ramach działań statutowych Stowarzyszenia we współpracy z lokalnymi środowiskami samorządowymi i rolniczymi odbyło się spotkanie dot. warunków rozwoju OZE i aktywnego włączania lokalnych społeczności w budowanie incjatyw energetycznych.

Inicjatywa Stowarzyszenia jest kontynuacją działań realizowanych na rzecz promocji OZE w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tak ważnego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie KSE (bezpieczeństwo energetyczne kraju uwzgledniąjace lokalne uwarunkowania). Nowa infrastruktura zarówno energetyczna jak i społeczna to zawsze duży impuls do rozwoju ekonomicznego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Działania statutowe Stowarzyszenia w w/w obszarze realizowane są dzięki zaangazowaniu Partnerów Stowarzyszenia i projektów celowych (m.in. ECF).

Spotkanie zainicjowało także działana na rzecz wypracowania elementow strategii rozwoju dot. nowej perspektywy finansowej w ramach obszaru funkcjonalnego (OZE na obszarach wiejskich i w rolnictwie), obejmując takie samorzady jak: Gmina Kodeń, Gmina Łomazy, Gmina Piszczac, Gmina Sławatycze, Gmina Terespol, Gmina Tuczna i Gmina Zalesie.

Podczas spotkania jednym z elementów były Spółdzielnie Energetyczne i realizacja projektów inwestycyjnych OZE.