Nasz Partner (VIVERNO) - pierwszym i jedynym w Polsce akredytowanym dostawcą usług Carbon Disclosure Project

Współpracując od wielu lat w naszej organizacji z liderami rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej, z ogromną przyjemnością informujemy, że polska spółka VIVERNO osiągnęła status akredytowanego dostawcy usług organizacji Carbon Disclosure Project w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla w Polsce.

Bycie pierwszym w kraju i jedynym akredytowanym Partnerem CDP to ogromne wyróżnienie dla spółki i jej dotychczasowych osiągnięć eksperckich.

Pilna potrzeba poprawy stanu środowiska

Niebezpieczne zmiany klimatu i postępująca degradacja środowiska naturalnego wymagają pilnego podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy jakości otaczającego nas świata. Mając na uwadze konieczność zmian, międzynarodowa organizacja non-profit Carbon Disclosure Project (CDP) prowadzi od 2000 roku program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej. W ramach inicjatywy przygotowano globalny system ujawniania informacji środowiskowych dla inwestorów, firm oraz miast i regionów. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są do przygotowywania raportów, które mają motywować i uświadamiać społeczeństwo o konieczności podejmowania działań prośrodowiskowych, a także pomagać w zarządzaniu wpływem na zmiany zachodzące na Ziemi.

więcej