Narzędzia wspierające transformację energetyczną - Badania i Rozwój

Narzędzia wspierające transformację energetyczną - Badania i Rozwój

W ramach programu funduszy europejskich przeznaczonych na lata 2014-2020 Polska otrzymała i wydaje ponad 80 mld euro na realizację polityki spójności. Jednym z celów tematycznych, na które przeznaczone są te środki jest „wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjna we wszystkich sektorach”. Głównymi beneficjentami programu operacyjnego na lata 2014-2020 są przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty publiczne. 

cała treść artykułu