Klastry apelują o więcej czasu na uruchomienie projektów OZE

Krajowa Izba Klastrów Energii (Partner Stowarzyszenia), zaapelowała do rządu o wydłużenie terminu na uruchomienie sprzedaży energii z farm fotowoltaicznych objętych systemem aukcyjnym.

Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podkreśla, że z uwagi na przesunięcie w ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o OZE terminu wygaszenia systemu aukcyjnego – z 2035 r. na 2039 r. – postulowane przesuniecie terminu na rozpoczęcie sprzedaży poza listopad 2020 roku nie będzie wiązało się z koniecznością skracania maksymalnego 15-letniego okresu wsparcia dla instalacji. Swój apel KIKE tłumaczy ograniczeniem produkcji modułów fotowoltaicznych w Chinach na skutek epidemii koronawirusa. To może oznaczać problemy z dostępem do modułów potrzebnych do budowy farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym.

Do listopada 2020 r. sprzedaż energii powinni rozpocząć inwestorzy, którzy zgłosili sprzedaż energii z elektrowni fotowoltaicznych w aukcji z listopada 2018 r.

Zgodnie z obowiązującą wersją ustawy o odnawialnych źródłach energii mają oni 24 miesiące na rozpoczęcie sprzedaży energii potwierdzone koncesją wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki (przed ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o OZE było to nawet 18 miesięcy).

Okazją do wydłużenia terminu może być specustawa antykryzysowa, nad którą pracuje rząd.

– Pozytywnie odbieramy inicjatywę rządu odnośnie projektu specustawy dotyczącej rozwiązań dla gospodarki w kwestii koronawirusa. W tym miejscu zwracamy uwagę również na sektor OZE, a w szczególności na coraz szybciej rozwijającą się w Polsce branżę fotowoltaiczną. To właśnie w tym obszarze funkcjonuje wielu małych i średnich przedsiębiorców z wyłącznie polskim kapitałem – komentuje Albert Gryszczuk, prezes KIKE i jeden z twórców Zgorzeleckiego Klastra Energii ZKlaster.