Już kolejny warsztat w ramach cyklu "Zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych"

 
W dniu 21 września, ruszyły bezpłatne szkolenia on-line dot. zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych 
 
Cykl realizowany jest w dniach 21 września - 18 października
 
Uroczyste otwarcie szkolenia

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Romanowski

Dyrektor Generalny KOWR, Waldemar Humięcki

"Szkolenia realizowane są przez Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego i doskonale wpisują się w cele statutowe organizacji, tj. m.in. aktywizację obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich oraz ich społeczności" - podkreśla Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.
 
Cykl 16 nieodpłatnych warsztatów został objęty Patronatem Wicepremiera Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a realizowany jest w ścisłej współpracy i w ramach umowy Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. 
 
"Do dnia dzisiejszego przeprowadzone zostały szkolenia dla 5 województw - opolskiego, zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego i łódzkiego. Dotychczasowe webinary, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że zakres zagadnień jest obfity, obejmując m.in.: kwestie społeczne, prawne, organizacyjne, lokalnego rynku energii, a uczestnicy dowiadują się :
jak krok po kroku założyć spółdzielnię energetyczną,
jakie modele można stosować,
jakie są planowane dofinansowania do przedsięwzięcia.
 
Staramy się poprzez naszych ekspertów mówić językiem korzyści dla samorządów i lokalnych społeczności" - wskazuje Rafał Czaja ze Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego. 
 
Zaznaczmy, że wśród ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego prowadzących poszczególne sekcje tematyczne są:
 
dr Grzegorz Maśloch
mgr. Tomasz Marzec
dr Krzysztof Księżopolski
mgr. Arkadiusz Mikołajczyk
mgr. Rafał Czaja
 
fot. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego - od lewej: dr Grzegorz Maśloch, dr Krzysztof Księżopolski
mgr. Rafał Czaja, mgr. Tomasz Marzec
 
HARMONOGRAM WARSZTATÓW
 
 
Wszystkie samorządy (wiejskie i miejsko-wiejskie) z poszczególnych województw otrzymują od Stowarzyszenia indywidualne zaproszenia drogą mailową wraz z dedykowanym linkiem rejestracyjnym
 
Samorządy zainteresowane przedmiotową działalnością prosimy o kontakt na adres: