Już kolejny rok współpracujemy statutowo z PSE SA

Z wielką przyjemnością informujemy, że  Polskie Sieci Energetyczne S.A.

już kolejny rok zaufały naszej organizacji, kontynuując współpracę statutową.

To na przestrzeni najbliższych lat rola PSE SA jako kluczowego ogniwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie niezwykle istotna. Przypominamy, że głównymi celami PSE SA są m.in.:

  • Zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
  • Tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

PSE SA realizując swoje cele, uwzględnia także zamiany na rynku i rosnącą rolę OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, dlatego w Planie Rozwoju - „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032”, który jest w procesie zatwierdzania, w kontekście OZE ujęto takie obszary i kwestie jak:

  • W perspektywie najbliższych 10 lat elektrownie fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe mogą rozwijać się szybciej niż to wynika z dokumentów strategicznych (m.in. Polityka Energetyczna Polski)
  • W 2032 roku polska sieć przesyłowa powinna pozwolić na osiągniecie poziomu 50% udziału generacji OZE w zużyciu energii elektrycznej netto, bez znaczących ograniczeń w wydawaniu warunków przyłączenia do sieci dla lokalizacji nowych źródeł OZE, wynikających z aktualnych wniosków o określenie warunków przyłączenia
  • Sieć przesyłowa powinna umożliwiać dalszy wzrost udziału OZE (ponad ww. 50%) w odpowiednich lokalizacjach z punktu widzenia technicznych uwarunkowań pracy sieci oraz możliwości rozwoju infrastruktury sieciowej
  • Sieć przesyłowa powinna być gotowa na szybszy wzrost i w 2032 roku pozwolić na przesyłanie energii w celu pokrycia ponad 200 TWh rocznego zużycia energii elektrycznej netto i nawet 35 GW szczytowego zapotrzebowania na moc
  • Sieć przesyłowa powinna umożliwiać przyłączenie nowych magazynów energii oraz instalacji P2P w odpowiednich lokalizacjach z punktu widzenia technicznych uwarunkowań pracy sieci oraz możliwości rozwoju infrastruktury sieciowej.

"Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego niezmiennie podejmuje się działań statutowych mających na celu zrównoważony rozwój, współdziałamy w tym zakresie zarówno ze środowiskami organizacji branżowych, kadrą naukową, a także ze studentami, zainteresowanymi zachodzącym procesem transformacji energetycznej. Jesteśmy przekonani, że wyzwania w energetyce oraz szerzej mówiąc - w gospodarce, wymagają wielostronnego podejścia, tzn. inżynierskiego, ekonomicznego i społecznego, tym bardziej doceniamy zrozumienie wyzwań oraz dobrą i merytoryczną współpracę z PSE SA" - zaznacza Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia

Rafał Czaja, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego