Inauguracja przez Pana Ministra Ireneusza Zyskę pełnomocnika ds. OZE, innowacyjnego partnerstwa na rzecz lokalnego rozwoju OZE poprzez spółdzielnię energetyczną

W dniu 15 lutego w gminie Serock miało miejsce uroczyste zebranie założycielskie powołujące do życia spółdzielnię energetyczną  Słoneczny Serock zgodnie z zasadami energetyki obywatelskiej i partycypacji społecznej.

Uroczystość otworzyli:

  • Pan Minister Ireneusz Zyska  Pełnomocnik Rządu ds. rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii,
  • Pan Artur Borkowski  Burmistrz Miasta i Gminy Serock
  • Pan Rafał Czaja Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Cała koncepcja (społeczno-ekonomiczno-organizacyjno-inżynierska) została wypracowana przez zespół ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego przy zaangażowaniu samorządu lokalnego i mieszkańców.

Samorząd gminny, poprzez aktywny udział w pracach organizacyjnych i udostępnieniu terenu dla lokalizacji inwestycji OZE (planowana moc instalacji fotowoltaicznej to 0,5 MW), w konsekwencji przeprowadzonych inwestycji zagospodaruje teren po wysypisku, a społeczność lokalna osiągnie pozytywne efekty zewnętrzne związane z poprawą stanu powietrza atmosferycznego. Oczywiscie dla gminy Serock to także pozytywny wizerunkek aktywnej gminy wlączającej mieszkańcow w ważne inicjatywy.

Projekt ten jest innowacyjnym podejściem do rozwiązywania lokalnych problemów i osiągania efektu synergii na drodze współpracy samorządu gminnego z mieszkańcami. Jest także wyrazem odpowiedzialności społeczności lokalnej za środowisko naturalne i konieczność budowy społeczeństwa obywatelskiego.