Grupa ekspercka "Biała Księga - szanse i wyzwania dla polskiego przemysłu w kontekście wdrażania "Fit for 55"

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska powstaje specjalny zespół ekspercki z udzialem naszych przedstawicieli - "Biała Księga - szanse i wyzwania dla polskiego przemysłu w kontekście wdrażania Fit for 55".

fit for 55Logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Białe tło - po lewej żółto-zielone logo rozety. Po prawej napis: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Członkami zespołu ze strony Stowarzyszenia w obszarze efektywności w przemyśle zostali:

mgr inż. Jakub Włodarczyk
mgr inż. Michał Gatkowski
mgr Rafał Czaja

Realizowana inicjatywa jest odpowiedzią na coraz bardziej ambitne cele polityki klimatycznej UE, co stawia Polskę przed ogromnymi wyzwaniami zarówno w sferze gospodarczej, jak również społecznej. Konieczność wypełniania zobowiązań klimatycznych będzie jednym z czynników, który w najbliższych dekadach będzie znacząco wpływał na wszystkie dziedziny życia i determinował kierunki działań w poszczególnych obszarach.

Ambicje klimatyczne UE w perspektywie długoterminowej zostały zaakcentowane przez Komisję Europejską  w dniu 14 lipca 2020 r. poprzez opublikowanie pakietu inicjatyw nazwanego "Fit for 55". Na pakiet składa się 14 dokumentów, które mają ukierunkować politykę klimatyczną do roku 2030 poprzez modyfikację istniejących lub wprowadzenie nowych narzędzi i rozwiązań. Najistotniejsze zmiany dotyczą funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji EU ETS, zwiększenia celów redukcyjnych dla państw członkowskich w sektorach nieobjętych EU ETS (rolnictwo, transport drogowy, morski, lotniczy, mieszkalnictwo, gospodarka odpadami), poprawy efektywności energetycznej, czy też kwestii związanych z rozwojem OZE.

Uwagi i spostrzeżenia Państwa dot. konsekwencji regulacji "Fit for 55", ewentualnie chęć organizacji przez nas nieodpłatnych warsztatów, prosimy kierować do nas w trybie bieżącym na adres: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl