GRATULACJE - dr Maciej Sokołowski - Członek Rady Programowej Stowarzyszenia został laureatem stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Wielkie gratulacje dla Pana dr Macieja Sokołowskiego, który został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, prowadzacych innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. 

dr Maciej M. Sokołowski, członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Visiting Researcher na Uniwersytecie Tokijskim. Ekspert z zakresu regulacji, prawa energetycznego oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Autor monografii "Regulation in the European Electricity Sector" (Routledge 2016) oraz "European Law on Combined Heat and Power" (Routledge 2020). 

więcej