GAZ-SYSTEM zaprasza do udziału w ankietowym badaniu rynku w celu aktualizacji planów rozwojowych systemu przesyłowego

GAZ-SYSTEM ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ANKIETOWYM BADANIU RYNKU

w celu aktualizacji planów rozwojowych systemu przesyłowego

Badanie ankietowe jest wstępnym etapem, poprzedzającym właściwe konsultacje w celu powstania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju. Wszystkie podmioty, zainteresowane korzystaniem z gazu ziemnego,  mają możliwość zgłoszenia swoich planów poprzez wypełnienie tej ankiety.  

https://analizy.gaz-system.pl/