Forum Transformacji Energetycznej już za nami

 

Prezentacja z wydarzenia wraz z tezami będzie udostępniona w naszym specjalnym lipcowym Newsletterze!

Naszym wszystkim partnerom, przedstawicielom mediów, ekspertom oraz stronie rządowej dziękujemy za wsparcie przy tworzeniu przedsięwzięcia, które ma być narzędziem pozyskiwania odpowiedzi "jak skutecznie realizować transformację energetyczną z korzyścią dla naszej gospodarki i środowiska". 

Już dzisiaj zapraszamy do wspłópracy przy kolejnych edycjach, ponieważ jak podkreślaliśmy, z uwagi na kształtowanie się kluczowego otoczenia dla transformacji energetycznej, wydarzenie będziemy realizować na przestrzeni trzech najbliższych lat.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom (udział osobisty oraz przez internet). 

Konferencja odbyła się w dniu 19 czerwca 2019 roku w Sali pod Kopułą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
a jej uroczystego otwarcia dokonali:

Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Małgorzata Zielińska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
w imieniu Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego - Waldemar Łagoda – Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa 

Tezy wydarzenia dotarły do ponad tysiąca uczestników.

I DEBATA - Optymalne tempo transformacji energetycznej:

 • Józef Węgrecki – Wiceprezes Zarządu, PKN Orlen S.A.
 • Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu, Energa S.A.
 • Anna Żyła – Główny Ekolog, BOŚ 
 • JOAQUIM Barbosa – Country Manager, EDPR
 • Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Prof. Jan Popczyk – Politechnika Śląska
 • Waldemar Łagoda – Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii

II DEBATA - Dostępność technologiczna – determinanta zakresu transformacji:

 • Piotr Czopek - Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii
 • prof. Jan Kiciński - Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk
 • Dariusz Kamiński - Prezes Zarządu Metal Expert
 • Agata Staniewska - Dyrektor Oersted Polska
 • Janosch Kolassa - Prezes Zarządu, NET NEWCONNECT ENERGY CONSULTING
 • Bartłomiej Dujczyński – Doradca Zarządu, Saule Technologies Sp. Z o.o.

Retransmisja z wydarzenia