Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie - Debata pod Patronatem Ministra Energii i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Debata/"Starcie merytoryczne" pt. "Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie - produkcja energii czy jej oszczędzanie?", 24 Sierpnia 2019 r., Nidzica

Łącznie podczas całego wydarzenia (Targi i Konferencja) obecnych było 4,5 tys. uczestników!!!

Patroni debaty:

W dniu 24 sierpnia odbyło się merytoryczne "starcie" - produkcja energii czy jej oszczedzanie? podczas:

Podczas debaty, wzięli udział eksperci związani z naszą organizacją:

  • dr Grzegorz Maśloch (SGH – Wydział Gospodarki Regionalnej i Finansowania) – produkcja energii
  • Krzysztof Jaszczyszyn (audytor BAE Sp. z o.o.) – oszczędzanie energii

Podczas debaty eksperci "walczyli" na argumenty w kontekście produkcji energii i jej oszczędzania, prezentując własne stanowiska. Oczywiście, finał "starcia" doprowadził wszytskich uczestników do stwierdzenia, że efektywna gospodarka cechować się powinna efektem "zrównoważenia", zaczynając oczywiście od oszczędzania energii. 

Podczas dyskusji prezentowane były takie kwestie m.in jak:

  • energia, paliwa i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie
  • efektywność energetyczna – co to oznacza w sektorze rolno-spożywczym?
  • zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w tym większe wykorzystanie biopaliw i roli lokalnych inicjatyw (klastrów, spółdzielni energetycznych).