Efektywność energetyczna budynków jako element “EU Recovery Plan" - List otwarty do Pani Premier Jadwigi Emilewicz oraz Pana Ministra Michała Kurtyki

Jako organizacja koncentrująca się na kluczowych aspektach zrównoważonej gospodarki, skierowaliśmy w dniu dzisiajszym (tj. 26 maja 2020 r.)

List do Pani Premier Jadwigi Emilewicz i Pana Ministra Michała Kurtyki, dot. potencjału w zakresie szeroko rozumianej efektywności energetycznej budynków w kontekście nadchodzących możliwości finansowych związanych z wychodzeniem UE  z kryzysu pandemii - Covid - 19

Naszym zdaniem, co wynika m.in. z bieżącego zaangażowania w pracach zespołu ds. budownictwa Projektu „Zeroemisyjna Polska 2050”, sektor wysokoefektywnego budownictwa jest tym obszarem (wychodzenia z kryzysu pandemii - Covid -19), który także może zapewniać długofalowe korzyści dla naszej gospodarki, a przede wszystkim dla społeczeństwa. Wg. szacunków ekspertów z Buildings Perfomance Institute Europe (BPIE), całkowite korzyści społeczne netto wynikające z wdrożenia programu kompleksowej termomodernizacji do roku 2045 mogą sięgnąć ok. 700 mld zł. Korzyści te mają różnorodny charakter i wykraczają poza proste oszczędności wynikające ze zmniejszonego zużycia energii. Korzyści te mają charakter ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy, a szeroko rozumiana poprawa efektywności energetycznej w budownictwie to doskonałe narzędzie zmniejszania różnic społecznych i poprawy jakości życia społeczeństwa.  Pamiętać należy także, że inwestycje w zakresie tzw. „głębokiej termomodernizacji”, przyczyniają się skutecznie do realizacji przez Polskę zobowiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału OZE oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Inwestycje w zakresie tzw. „głębokiej termomodernizacji” z uwzględnieniem procesów cyfryzacji, inteligencji budynków, OZE, są doskonałym elementem zrównoważonej transformacji energetycznej i powinny być uwzględnione w strategii wychodzenia UE z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Obecny czas dyskusji na forum Unii Europejskiej dot. alokacji budżetowych jest szansą z której Polska i nasze firmy powinny skorzystać.