Ciepłownictwo Powiatowe - wsparcie dla przedsiębiorstwa

Od dnia 1 października 2020 startuje II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”
 
 
Wnioski należy składać w terminie od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
 
Konkurs ma na celu umożliwić stopniowe dochodzenie ciepłowniom do statusu efektywnych systemów ciepłowniczych.
 
Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:
1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub
2) 50% ciepło odpadowe, lub
3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1–3.
 
 
UWAGA: Niezbędna analiza !
 
Inwestycje w źródło ciepła i budowa nowych jednostek to projekty, które wymagają obszernego przygotowania i analizy. Decyzje podjęte teraz będą definiowały najbliższe  kilkanaście lat przedsiębiorstwa. Weryfikacja planów rozwoju ciepłownictwa w regionie, odpowiedni dobór technologii, analiza ryzyka poszczególnych rozwiązań to niezwykle ważne elementy opracowania, które pozwoli na łatwiejszy start procesu.
 
Z uwagi na posiadane kompetencje przez zespół ekspertów Stowarzyszenia, pozostajemy do Państwa dyspozycji i w gotowości do poprowadzenie projektu  w wybranym lub całym jego zakresie.
 
KONTAKT:
tel. 601 313 989, 509 206 879